Facebook

Po-Pá 8-22 Hod.

So-Ne 9-21 Hod.

Curling Třešňovka > Podmínky

Online rezervace

Podmínky

Provozní řád sportovního areálu Centrum Třešňovka

Vážení hosté, děkujeme Vám, že jste navštívili sportovní areál Centrum Třešňovka. Naše centrum poskytuje zázemí pro sporty badminton, tenis, florbal, stolní tenis, golf, curling, volejbal a basketbal. Pro provoz sportovního areálu, Vaši spokojenost a bezpečnost platí následující provozní řád.

 

Obecná pravidla:

Návštěvník se vždy řídí dobrými mravy a pravidly společenského chování, která jsou v níže uvedených bodech obecně popsána.

 

Provozní doba sportovišť:

Pondělí – Pátek: 7 – 22h

Sobota – Neděle: 9 – 21h

Provozní doba zázemí včetně šaten je 15 min. před začátkem a 30 min. po skončení provozní doby sportovišť.

 

Šatna a úschovna:

Centrum Třešňovka z.s. vyhrazuje jako místo určené pro odkládání veškerého oblečení, sportovních pomůcek a zavazadel (vše s výjimkou cenností) uzamykatelné skříňky v šatnách areálu, v případě rozměrnějších věcí pak recepci. Zámky ke skříňkám jsou k dispozici k zapůjčení proti vratné záloze 100 Kč na recepci. Zamčené skříňky se po konci otvírací doby (22:30) odemknou a budou vyklizeny. Zákazníci mají zákaz využívání vlastních zámků. Lavice či jiná místa pro sezení v prostoru šaten a v prostorách celého areálu nejsou určena pro odkládaní jakýchkoli věcí, a to ani při převlékání a osobní hygieně návštěvníků areálu.

Centrum Třešňovka z.s. vyhrazuje jako místo určené pro odkládání klenotů, cenností či jiných majetkových hodnot – včetně peněz, platebních karet, mobilních telefonů, klíčů od vozidel atd. („cennosti“) uzamykatelnou skříň („úschovna“), jež je situována v prostorách recepce. Zákaznici úschovny budou obslouženi zaměstnancem na recepci. Centrum Třešňovka z.s. odpovídá za cennosti jen do výše stanovené právním předpisem.

 

Parkování:

Parkování je povoleno pouze na místech vyhrazených pro zákazníky. Pro parkování jsou vyznačena parkovací stání. Parkujte s ohledem na ostatní zákazníky. Provozní doba parkoviště je 30 minut před zahájením provozní doby sportoviště a 30 minut po skončení provozní doby sportoviště. Parkující jsou povinni respektovat pokyny oprávněných osob. Parkoviště není hlídáno ani střeženo, dopravní prostředky nejsou hlídány (opatrovány) před ztrátou či poškozením. Centrum Třešňovka z.s. je oprávněna trvale či v určitém časovém intervalu zpoplatnit odstavení motorových vozidel na svých parkovacích plochách pro osoby, jež nevyužívají nabídky jejích služeb (sportoviště, restaurace, dětské volnočasové centrum). V takovémto případě jsou uživatelé služeb areálu Centrum Třešňovka z.s. povinni pro umožnění bezplatného odstavení dopravního prostředku stanoveným způsobem využití služeb Centrum Třešňovka z.s. prokázat. Po areálu je pohyb povolen pouze po vyznačených komunikacích.

Pohyb v areálu:

Vstup do míst označených nápisem nebo piktogramem „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ není dovolen.

Pracovník sportovního areálu je oprávněn odepřít obsloužit v restauraci či v baru na venkovní terase osobu podnapilou, osobu pod vlivem jiné návykové látky nebo osobu obtěžující ostatní návštěvníky.

V případě návštěvy areálu se psy je návštěvník povinen:

o          mít psa neustále na vodítku a s náhubkem

o          opatřit psa případně jiným zařízením, které zaručí bezpečnost ostatních návštěvníků

o          mít psa v dohledu tak, aby mohl v případě vzniku situace ohrožující ostatní návštěvníky okamžitě zasáhnout

o          Je přísně zakázáno:

– venčit psy v celém areálu včetně terasy

– vstupovat se psy na sportoviště, do restaurace a do vnitřních prostor budov

o          v případě nedodržení výše uvedených pravidel, která se týkají pohybu psů po areálu, bude návštěvníkovi zakázán vstup do areálu a veškerý úklid a hygienická opatření budou návštěvníkovi-majiteli psa účtovány

Je zakázáno zejména:

o          odhazovat po areálu odpadky

o          znečišťovat venkovní a vnitřní prostory

o          konzumovat vlastní jídlo a pití

o          ničit, odnášet nebo přemísťovat zařízení areálu

o          kouřit ve společných prostorech, vyjma míst, která jsou označena jako kuřácká

o          rozdělávat oheň

V případě nedodržení uvedených pravidel bude:

o          návštěvník z areálu vykázán

o          návštěvníkovi zakázán přístup do areálu

o          zjištěna totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány

o          odstraněno špatně parkující vozidlo na náklady majitele

o          vymáhána náhrada způsobené škody

Návštěvník je vždy povinen uposlechnout příkazu pracovníka sportovního areálu.

Návštěvník je povinen se seznámit před započetím sportování s Provozním řádem sportoviště.

Provozní řád sportoviště je k dispozici na recepci areálu.

 


 

Provozní řád sportoviště

 

Návštěvník sportoviště

Návštěvník sportuje na vlastní nebezpečí.

o          nedoporučujeme sportovat těhotným ženám a nemocným. V případě zdravotních potíží doporučujeme poradit se s lékařem.

Návštěvník vstupuje na sportoviště:

o          po uhrazení poplatku

o          se začátkem uhrazeného hracího období, nikdy dříve

o          v obuvi určené pro dané sportoviště nebo povrch

o          s náčiním určeným pro daný druh sportu

o          v počtu hráčů určených pro daný druh sportu, ostatní návštěvníci mají vstup povolen pouze do označených nebo společných prostor

o          ve sportovním oblečení, s ohledem na ostatní sportovce nikdy bez horního dílu oblečení

o          návštěvník je povinen ihned nahlásit v recepci areálu veškeré závady sportoviště či překážky bránící řádnému užívání sportoviště (dále jen „závady“). Tato ohlašovací povinnost návštěvníka se vztahuje na závady vzniklé před započetím užívání sportoviště příslušným návštěvníkem anebo na závady vzniklé v průběhu užívání sportoviště návštěvníkem. Do doby vyřešení situace příslušným oprávněným pracovníkem sportovního centra (tímto se rozumí zejména úprava sportoviště, poskytnutí náhradního sportoviště či kompenzace) není návštěvníkovi dovoleno započít využívat sportoviště či v jeho využití pokračovat. V případě, že návštěvník nesplní tuto svou ohlašovací povinnost a bude sportoviště přes závady užívat, nenese provozovatel areálu jakoukoli odpovědnost za případnou škodu.

Návštěvník používá sportoviště:

o          pouze pro daný sport

o                      pouze po zaplacenou dobu, po ukončení uhrazeného období sportoviště okamžitě opustí

o          podle pravidel slušného chování, tak aby hlukem nebo jiným způsobem neomezoval ostatní sportovce

Návštěvník opustí sportoviště:

o          po provedení úklidu sportoviště v případě, že součástí použití sportoviště je provedení úklidu návštěvníkem. Ten provede a pak sportoviště opustí. Úklid provádí ve svém hrazeném časovém období, nikoli v období, kdy má na sportoviště nastoupit další zákazník. Úklid provádí podle návodu viditelně umístěného na sportovišti.

Návštěvníkovi je na sportovišti zakázáno zejména:

o          vstupovat pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky

o          odhazovat odpadky

o          provádět úpravy nebo ničit zařízení

o          používat zařízení sportoviště k jiným účelům než je určeno

o          kouřit, požívat alkohol či jiné návykové látky

o          vnášet cizí předměty – zejména sklenice a skleněné obaly, jízdní kola apod.

o          používat hadice ke kropení nebo mytí

Doporučení pro návštěvníky:

o          v případě dotazů na vhodnost obuvi případně náčiní Vám rádi poradíme na recepci

o          z bezpečnostních důvodů nevstupuje na sportoviště se žvýkačkou

Upozornění pro návštěvníky:

o          v případě nedodržení nebo hrubého porušení pravidel má pracovník sportovního areálu právo:

  • ukončit hru bez náhrady
  • vykázat návštěvníka ze sportoviště, areálu
  • zakázat přístup do areálu
  • zjistit totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány
  • vymáhat náhradu způsobené škody

 

Centrum Třešňovka z.s. upozorňuje zákazníky, že veškeré identifikační údaje zákazníků, jež byly společnosti Centrum Třešňovka z.s. poskytnuty v souladu se základní identifikací zákazníka pro účely vypůjčení sportovního vybavení nejsou ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, shromažďovány či zpracovávány, ani po řádném navrácení sportovního vybavení nijak dále společností Centrum Třešňovka z.s. uchovávány.

pruhy

Nejnovější aktuality

pruhy

Curling

1.9.
2019

Stejně jako loni jsme pro ty z vás, kteří si chtějí curling vyzkoušet nebo si ho již oblíbili, připravili CURLINGOVÉ LEKCE ... více

Curling

1.8.
2019

Sezónu 2018/2019 uzavíráme na konci května 2019. Přes léto probíhá odstávka ledu a údržba haly. Opět se na Vás budeme těšit ... více

Curling

22.3.
2019

Vzhledem k tomu, že se na spoustu firem v loňském roce nedostalo, doporučujeme již nyní začít ... více

starší akce